Make your own free website on Tripod.com

Hällstads IF

Under året 1999 och framtill årsmötet 200 genomfördes en organisationsförändring och den 5 mars 2000 beslöt årsmötet att fastställa den organisation som föreningen arbetar efter nu och framgår av nedanstående organisationsplan.

Under hösten 2002 kommer vi nu att se över denna, eftersom det händer en hel del i samhället runt oss och att det verksamheter förändras i föreningen. Tanken är att det skall vara genomgånget till kommande årsmöte (2003) om det skulle vara nödvändigt med förändringar.

 

HÄLLSTADS IF

Vi har också tagit fram en beskrivning till vad som ligger på varje del i organistationen;

VALBEREDNINGEN

REVISORER 

 STYRELSEN

  FOTBOLLSKOMMITTÉ

  UNGDOMSKOMMITTÉ

 FÖRÄLDRAKOMMITTÉ

Föräldrakommittén arbete är att aktivt verka för att stärka gemenskapen i föreningen genom;

  FESTKOMMITTÉ

SPONSORGRUPP

Består av tre ledamöter.

  MEDLEMSLOTTERI

  GULINGEN

  KIOSKFÖRESTÅNDARE

  UTBILDNINGSANSVARIG

GYMNASTIKSEKTION