Make your own free website on Tripod.com
12 Mars Sista dag för inbetalning av F-skatt.
Sista dag för skattedeklaration avseende källskatt för löner feburari, samt mervärdesskatt för januari.
31 Mars Sista dag för inlämning av särskild deklaration.
12 April Sista dag för inbetalning av F-skatt.
Sista dag för skattedeklaration avseende källskatt för löner mars, samt mervärdesskatt för feburari.
30 April Sista dag för fyllnadsinbetalning av skatt för inkomståret 2000 (2001 års taxering).
12 Maj Sista dag för inbetalning av F-skatt.
Sista dag för skattedeklaration avseende källskatt för löner april, samt mervärdesskatt för mars.

 För övrig skatteinformation se Riksskatteverkets hemsida