Make your own free website on Tripod.com
Boule
Älmestads boulesällskap har ingått en fusion med HIF och verksamheten
kommer skötas av en sektion.

 

Sektionen består av:
Ulla Heden-Udd, Loftgatan 6, 523 95  Älmestad    Tfn 0321 - 802 14
Mats Karlsson, Nybyggarevägen 10, 523 95 Älmestad   Tfn 0321 - 802 91
Bengt Trygg, Loftgatan 5, 523 95  Älmestad   Tfn 0321 - 802 48