Make your own free website on Tripod.com

Budget för Hällstad IF 2003

                 
                 

Intäkter

 

Föreningen

Fotboll

Ungdom

Föräldra

Boule

Dam

TOTALT

Reklam

   

35000

         

Medlemslotteri

 

18000

           

Bingolotto

 

146000

     

16000

   

Aktivitetsintäkter

 

14000

       

32000

 

Kiosk

 

40000

           

Kommunala bidrag

 

64000

           

Statliga bidrag

 

18000

           
                 
                 

Summa intäkter

 

300000

35000

   

16000

32000

 
                 
                 

Kostnader

               

Match/träning

   

-85000

-30000

 

-8000

   

Fastighet

 

-55000

           

Maskiner

 

-8500

           

Annonser

 

-5000

-3500

         

Rep/uppv.

 

-7500

           

Kontor/tfn/porto

 

-1200

     

-1000

   

Försäkring

 

-9000

           

Bankkostnader

 

-3000

           

Löner

 

-185000

-19000

         

Soc avg

 

-52000

           

Resor m m

 

-2500

-7500

   

-6000

   

Fora/Alecta

 

-9700

           

Anställningsstöd

 

211000

           

Aktivitetskostnader

       

-12000

 

-27000

 

Utbildningar

 

-8000

-4000

-6000

0

     

Avskrivningar

 

-14000

           

Summa kostnader

 

-149400

-119000

-36000

-12000

-15000

-27000

 

Överföres till ända-

               

måls bestämda medel

         

-1000

-5000

 

Beräknat resultat

 

150600

-84000

-36000

-12000

0

0

18600