Make your own free website on Tripod.com

Beträffande stadgeändringar

Följande ändaring föreslås i förhållande till stadgar från 2002-03-05

3 § SF-tillhörighet, tillägg, Svenska Bouleförbundet

15 § Årsmöte utgången av mars

17 § Rösträtt på årsmöte från 15 års ålder

21 § c Två ersättare till styrelsen

25 § Styrelsen består av ordförande jämte åtta ledamöter