Make your own free website on Tripod.com

ORGANISATIONSPLAN

FÖR

HÄLLSTADS IF

STYRELSE

 

ORDFÖRANDE

VICE ORDFÖRANDE

KASSÖR, SEKRETERARE

Totalt Ordförande + Åtta ledamöter

Två ersättare

Sektioner

Boule och motion

 

Kommittéer

Fotboll Ungdom Föräldrar Dam Sponsor

Ansvarsområden

Kiosk Domar Sisu Bingolotto